[Hà Nội]-Bảng Báo Giá Dù Che Nắng Sự Kiện Sân Trường Học tại Hà Nội